Evaluare de risc la securitatea fizica

Incepand cu 01 Iulie 2017 , toate societatile comerciale , indiferent de natura capitalului social al acestora , institutele nationale de cercetare – dezvoltare , companiile si societatile nationale , regiile autonome, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale , au obligatia sa detina analiza de risc la securitatea fizica , in conformitate cu prevederile HOTARARII Guvernului Nr 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii Nr 333/2003 privind paza obiectivelor ,bunurilor , valorilor si protectia persoanelor.

Analiza de risc se efectueaza doar de persoane abilitate , dupa cum urmeaza :

 • Cel putin o data la 3 ani , pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii .

 • In cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva.

 • In cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale ,functionale sau a obiectului de activitate al unitatii.

Efectuarea analizei de risc :

 • Definirea paramaetrilor interni si externi

 • Stabilirea metodei si a instrumentelor de lucru

 • Indentificarea tuturor riscurilor la securitatea fizica

 • Analiza riscurilor la securitatea fizica

 • Estimarea riscurilor unitatii beneficiare

 • Intocmirea raportului de evaluare

Sunt supuse avizarii politiei proiectele sistemelor de alarmare destinate urmatoarelor categorii de obiective:

 • unitati de interes strategic si obiective apartinand infrastructurilor critice;

 • unitati sau institutii de interes public;

 • institutii de creditare, unitati postale, puncte de schimb valutar, case de amanet, unitati profilate pe activitati cu bijuterii din metale sau pietre pretioase;

 • magazine de arme si munitii;

 • statii de comercializare a carburantilor/combustibililor;

 • sali de exploatare a jocurilor de noroc;

 • centre de procesare;

 • casierii furnizori si servicii de utilitati;

 • obiective industriale;

 • depozite;

 • instalatii tehnologice.

Constituie contraventie incalcarea prevederilor din normele metodologice ,dupa cum urmeaza :

 • Nerespectarea masurilor minimale de securitate

 • Analiza de risc la securitate fizica trebuie sa asigure identificarea vulnerabilitatii si a riscurilor , determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizica si sa indice masurile de protectie necesar obiectivului analizat .

 • Incalcarea prevederilor referitoare la efectuarea analizei de risc la securitatea fizica .

AVP Security – Servicii complete de securitate .

Suna-ne
Contact